kształcenie

//:Strona główna/Tag:kształcenie

WSPÓLNA EWALUACJA ZAWODÓW W UE

Unia EuropejskaWspólna ewaluacja zawodów w Unii Europejskiej oraz krajach należących do EWG.

 

Cele wspólnej ewaluacji zawodów.
Komisja Europejska przygotowuje obecnie ewaluację dostępu do zawodów w Unii Europejskiej.
To działanie ma pomóc ocenić czy dostęp do zawodów z różnych segmentów gospodarki jest osiągalny w równym stopniu dla obywateli UE niezależnie
od tego, z którego kraju pochodzą
i gdzie zdobyli swoje kwalifikacje. Kolejnym elementem tej analizy jest ocena, czy serwis świadczony przez daną grupę zawodową jest bezpieczny dla obywateli i czy poziom tego serwisu jest spójny niezależnie od tego gdzie obywatel Unii Europejskiej chciałby z niego skorzystać.

W celu przygotowania do dyskusji oraz wstępnej oceny regulacji dotyczących poszczególnych zawodów, Komisja Europejska wysłała do odpowiednich Ministerstw (w Polsce było to Ministerstwo Sprawiedliwości) krajów członkowskich Unii ankiety. Dotyczyły one obecnych regulacji, zadań wykonywanych przez reprezentantów danego zawodu oraz wpływu regulacji na bezpieczeństwo oraz dostępność świadczonych przez nich usług.

(więcej…)

By | 2017-03-16T20:38:00+01:00 2 grudnia 2014|Publikacje, informacje, Z kraju i ze świata|Możliwość komentowania WSPÓLNA EWALUACJA ZAWODÓW W UE została wyłączona

ŚRODOWISKOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII

14 stycznia 2009 roku w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w W arszawie podpisane zostało porozumienie powołujące Środowiskową Komisję Akredytacyjną Optyki Okularowej i Optometrii, niezależnej struktury, będącej reprezentacją środowiska optyków okularowych i optometrystów, uczelni oraz szkół i działającej na rzecz jakości kształcenia. Sygnatariuszami tego porozumienia były osoby reprezentujące uczelnie wyższe, kształcące optyków okularowych i optometrystów, nauczyciele szkół policealnych, kształcących optyków i optometrystów, osoby zajmujące się zawodowo optyką okularową i optometrią – związane z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną oraz Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki.

(więcej…)

By | 2010-09-18T08:50:51+01:00 28 lutego 2009|Wydarzenia|Możliwość komentowania ŚRODOWISKOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII została wyłączona