Rejestracja

//:Strona główna/Rejestracja
Rejestracja 2017-03-16T20:37:54+01:00

Formularz rejestracyjny za spotkanie integracyjne

Wypełniają tylko i wyłącznie członkowie PTOO

Pola oznaczone symbolem (*) muszą zostać wypełnione

Imię i nazwisko (*)

e-mail (*)

telefon kontaktowy (*)

Zgłaszam udział w szkoleniu:

ilość wszystkich osób (*)

w tym ile dzieci do 15 r.ż.

Dodatkowe uwagi

TAK! Zobowiązuję się po przyjęciu mojego zgłoszenia do wpłacenia na konto PTOO bezzwrotnego zadatku w wysokości 50 zł od każdej zgłoszonej osoby powyżej 15r.ż. w terminie do 10 dni od daty otrzymania potwierdzenia (*)

UWAGA: prosimy nie wysyłać wielokrotnie formularza zgłoszeniowego, po jego wysłaniu poniżej przycisku "wyślij zgłoszenie" pojawia się potwierdzenie jego nadania. Prosimy sprawdzić skrzynkę pocztową.