SKŁADKA

SKŁADKA 2019-01-31T18:30:35+01:00

Składki członkowskie

Składka członkowska na rok 2019 możliwa jest do:
a) opłacenia jednorazowo (wynosi wtedy 360zł)
– za cały rok z góry do końca stycznia,
b) opłacanie składki ratalne (wynosi wtedy 420zł)
– półrocznie 2*210 zł / półrocze
– kwartalnie – 4*105 zł / kwartał
– miesięcznie – 12*35zł / m-c
Terminy wpłat określa regulamin opłacania składek.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
PKO BP I o/Poznań
nr rach: 63 1020 4027 0000 1002 0432 5981
tytułem: Imię Nazwisko członka PTOO, rodzaj składki*

*opisać za jaki okres: miesięczna / kwartalna / półroczna / roczna (np. Jan Kowalski składka II kwartał 2019)

Każda wpłata kwoty większej niż ustalona wysokość składki będzie traktowana jako dobrowolne wsparcie finansowe Towarzystwa. Kwota ta będzie przeznaczona na cele statutowe i nie będzie podlegała zwrotowi. (Uchwała 42/2018 z dnia 10.12.2018)