OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd PTOO podjął decyzję o nie przyjmowaniu wniosków o nadanie Numeru Optometrysty (NO) od absolwentów studiów na kierunku Fizyka Techniczna specjalność Optometria na Politechnice Częstochowskiej. Wnioski, które wpłynęły do dnia 31 marca 2020 roku zostaną rozpatrzone. Od dnia 1 kwietnia 2020 roku wnioski nie będą przyjmowane. Wszystkie wnioski, które wpłyną do biura PTOO po tej dacie będą niszczone.

Decyzja ta została podjęta po licznych rozmowach, dyskusjach oraz analizie programów kształcenia na tym kierunku w ciągu ostatnich kilku lat. Z przykrością stwierdzamy, że – pomimo kilkukrotnych rozmów przedstawicieli Uczelni z Zarządem PTOO i deklaracji zwiększenia liczby godzin z zakresu optometrii – nie widzimy znaczącej poprawy programu kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna specjalność Optometria na Politechnice Częstochowskiej.

Zmiany w programie są w naszym odczuciu jedynie kosmetyczne i nie koncentrują się na przedmiotach, które są niezbędne w przygotowaniu optometrysty do jego zadań zawodowych.

Decyzję podjęto 3 marca 2020 roku na podstawie uchwały 159/2020.  O decyzji Zarządu PTOO, uczelnia została poinformowana 9 marca 2020 roku.

By | 2020-04-08T09:42:19+01:00 8 kwietnia 2020|Ogłoszenia|Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

About the Author: