AKTUALNOŚCI

//:Strona główna/AKTUALNOŚCI/

PTOO – sylwetki, cz. I – Rozmowa z prof. UAM dr hab. n. med. Anną Przekoracką-Krawczyk

Główne cele Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki to integracja środowiska optometrycznego oraz reprezentowanie osób wykonujących zawód optometrysty. Tym razem realizujemy je dzięki przygotowanej we współpracy z magazynem OPTYKA serii wywiadów, przybliżając Państwu sylwetki wybitnych polskich optometrystów oraz osób, które w sposób szczególny przysłużyły się rozwojowi optometrii w Polsce.

 

By | 2020-09-08T11:43:41+01:00 8 września 2020|Publikacje, informacje|0 Comments

PTOO łączy od 25 lat!

Początki Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki sięgają 1994 roku, kiedy to 18 sierpnia zostało założone Polskie Optometryczne Towarzystwo Naukowe. 16 założycieli – pasjonatów nauki i społeczników – wspólnie położyło fundament pod obecnie znane nam PTOO. Od tego czasu wielokrotnie zmienił się skład Zarządu, lecz nie zmieniły się założenia istnienia Towarzystwa.

 

Warto przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Towarzystwa przedmiotem jego działalności są:

– integracja środowiska optometrycznego,

– reprezentowanie osób wykonujących zawód optometrysty,

– podejmowanie działań dla zachowania godności i niezależności zawodu,

– szerzenie i rozwijanie zasad i standardów optometrii.

W ponad 25-letniej historii Towarzystwa wszystkie te elementy były i są dalej jak najbardziej aktualne, a ich realizowanie silnie wpływało na kształtowanie się branży optycznej i rozwoju optometrii w Polsce. Dodatkowo należy przypomnieć, że PTOO jest również członkiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO) – specjaliści z Polski aktywnie reprezentują nasz kraj, jednocześnie zasiadając w komitetach Rady Sylwia Kropacz – Sobkowiak jest Przewodniczącą Komitetu ds. Profesji, a członkiem Komitetu ds. Spraw Publicznych i Ekonomii jest Luiza Krasucka a w przeszłości również Rozalia Molenda).

 

Dnia 21 czerwca 2020 roku Walne Zebranie PTOO wybrało nowy Zarząd w składzie: Luiza Krasucka (przewodnicząca), Rozalia Molenda (wiceprzewodnicząca), Justyna Iżykowska (sekretarz), Włodzimierz Lis (skarbnik) oraz Zbigniew Stojałowski (członek). Zarząd postawił sobie za zadanie umocnienie najważniejszych, statutowych założeń Towarzystwa oraz zbalansowanie udziału każdego z nich w ogólnej działalności PTOO.

 

Przy okazji warto przytoczyć kilka ważnych dla Towarzystwa liczb:

– w czerwcu 2020 roku zarejestrowanych było 463 członków zwyczajnych PTOO,

– ponadto Towarzystwo wspierają 3 firmy, które również mają status członków: Alcon, Cooper Vision i Hoya,

– tylko w roku 2019 w szkoleniach organizowanych przez PTOO wzięły udział 262 osoby,

– dotychczas PTOO nadało 1597 Numerów Optometrysty (NO).

Dane te wskazują, że działalność Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki jest wartościowa dla wielu osób i to nie tylko zrzeszonych w Towarzystwie – w szkoleniach wzięli udział również specjaliści spoza PTOO. Dużym optymizmem napawa też rokrocznie zwiększająca się liczba specjalistów z nadanym Numerem Optometrysty.

Jak doskonale wszyscy wiemy, ogólnoświatowa sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas podejmowania wielu, nierzadko trudnych decyzji dotyczących prowadzenia firmy lub wykonywania zawodu. W tej samej sytuacji znajduje się obecnie PTOO. Pamiętając jednak o głównych założeniach Towarzystwa, obecny Zarząd (podobnie zresztą, jak robił to poprzedni od początku pandemii) będzie działał w interesie nie tylko swoich członków, ale całej społeczności optometrystów i optyków w Polsce. Liczymy na to, że doprowadzi to do jeszcze mocniejszego zjednoczenia polskich specjalistów z zakresu ochrony wzroku. Tak, aby za kolejnych 25 lat Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki mogło świętować swój złoty Jubileusz.

 

By | 2020-07-09T09:17:43+01:00 9 lipca 2020|Wydarzenia|3 komentarze

Podziękowania

Drodzy Państwo,

dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zebraniu PTOO. Dzięki Państwa mobilizacji, sporej ilości przesłanych upoważnień, udało się zgromadzić rekordową ilość uprawnionych do głosowania. Dziękujemy ustępującemu Zarządowi w składzie: Monika Niklas (przewodnicząca), Katarzyna Gawlik, Martyna Sulska, Włodzimierz Lis i Zbigniew Stojałowski oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie podczas ostatniej kadencji tj.: Justyna Nater (przewodnicząca), Sylwia Stolarczyk i Andrzej Antoszczyszyn. Podziękowania dla ustępującej Komisji Rewizyjnej w składzie: Joanna Brenk (przewodnicząca), Hanna Jóźwiak, Luiza Polak, Waldemar Barczyk, podziękowania także dla Leszka Śmiałka, który w trakcie kadencji pełnił funkcję przewodniczącego. Podziękowania dla ustępującej Komisji Etyki Optometrii w składzie: Maciej Perdziak (przewodniczący), Anna Przekoracka-Krawczyk, Wojciech Kida, Alicja Brenk-Krakowska, Tadeusz Łabno.

Dziękujemy Kamilowi Chlebickiemu za pełnienie funkcji Przewodniczącego Zebrania, które przebiegało nadzwyczaj sprawnie.

Walne Zebranie powołało na kolejną kadencję nowe władze Towarzystwa w składzie:
Zarząd: Luiza Krasucka, Rozalia Molenda, Justyna Iżykowska, Włodzimierz Lis, Zbigniew Stojałowski.
Komisja Rewizyjna: Joanna Brenk, Kamil Chlebicki, Monika Niklas.
Komisja Etyki Optometrii: Maciej Perdziak, Anna Przekoracka-Krawczyk,  Wojciech Kida, Alicja Brenk-Krakowska, Marta Uzdrowska.

By | 2020-06-22T11:06:41+01:00 22 czerwca 2020|Wydarzenia|Możliwość komentowania Podziękowania została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 21.06.2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza Członków Towarzystwa na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w pierwszym terminie a w przypadku braku quorum o godzinie 10:15 w drugim terminie, w Centrum Konferencyjnym Bionanopark, ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź w sali 0.14+0.16 mieszczącej się na parterze budynku B Bionanopark.
W trakcie Zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu oraz zostanie wybrany nowy Zarząd na dwuletnią kadencję na lata 2020-2022. Przypominamy wszystkim członkom, że statutowym obowiązkiem jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszej kolejności dotyczy uczestnictwa w Walnych zebraniach (§19 lit. c Statutu PTOO).

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu prosimy o przekazanie swojego pisemnego pełnomocnictwa do głosowania kolegom, którzy będą uczestniczyć w Zebraniu – jest to niezwykle ważne. Ponieważ pełnomocnictwo musi zawierać datę zebrania, poprzednio uzyskane upoważnienia są nieważne. Prosimy o pozyskanie nowych upoważnień z aktualną datą zebrania. Pełnomocnictwo może być dostarczone do adresata drogą mailową jako skan.

Osoby zalegające z zapłatą składek członkowskich prosimy o uregulowanie ich do daty Walnego Zebrania (przelewem na konto PTOO). Jeżeli wpłata składki członkowskiej bądź jej części nastąpi na krótko przed Walnym Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia transakcji bankowej.

Program Walnego Zebrania:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie przedstawionego porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa z działalności Zarządu
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa oraz pozostałe sprawozdania
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Zgłoszenia kandydatów do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Optometrii.
11. Przerwa – 20 minut.
12. Wybory członków Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Optometrii.
13. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki Optometrii, przedstawienie programu dalszej działalności Towarzystwa na nadchodzącą kadencję.
14. Dyskusja i wolne wnioski
15. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
16. Zakończenie obrad.

By | 2020-06-16T11:05:22+01:00 16 czerwca 2020|Wydarzenia|Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 21.06.2020 została wyłączona

STANOWISKO PTOO ws. SARS-CoV-2 – 08.04.2020

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki w sprawie prowadzenia działalnośco optometrycznej w związku z epidemią SARS-CoV-2 na dzień 08.04.2020

PTOO wskazuje stosowanie rekomendacji krajowego konsultanta ds. okulistyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii.

 

Treść rekomendacji konsultanta ds okulistyki prof. Marka Rękasa dla specjalistów optometrii znaleźć można pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1HEfFGK2Wf4YgPClULRJ3_bYl_H8KJgIs/view?fbclid=IwAR3Wzr0mcY8IahonhLyrGWSqH2a6hkEdtjX7KfTXbuIa0bALvKC1ZWDl3bU

 

By | 2020-04-08T09:56:31+01:00 8 kwietnia 2020|Ogłoszenia|Możliwość komentowania STANOWISKO PTOO ws. SARS-CoV-2 – 08.04.2020 została wyłączona

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 18.03.2020 r. dotychczasowy Zarząd PTOO zakończył swoją działalność z upływem dwuletniej kadencji.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, Zarząd PTOO zdecydował o odwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego, przypadającego na dzień 15.03.2020 r. (o nowym terminie zebrania będziemy informować po 11.04).

Do momentu wyboru nowego Zarządu, obecny Zarząd PTOO nie będzie mógł pełnić większości swoich funkcji a Towarzystwo będzie działało w sposób ograniczony. Podejmowane będą decyzje związane wyłącznie z zapewnieniem ciągłości działań Organizacji.

By | 2020-04-08T09:42:29+01:00 8 kwietnia 2020|Ogłoszenia|Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona