WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO

//:Strona główna/Zebrania/WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO

Na podstawie Statutu PTOO Zarząd zwołuje zwyczajne Walne zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki w dniu 14. marca 2009 r. (sobota) o godz. 11:30 – pierwszy termin, lub o godz. 11:45 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Aula B Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu.


W trakcie Walnego Zebrania PTOO zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 17.03.2008 r. do 14.03.2009 r.
Przypominamy wszystkim członkom PTOO, że statutowym obowiązkiem członka Towarzystwa jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszym rzędzie dotyczy uczestnictwa w Walnych zebraniach (§18 Statutu PTOO).
Osoby zalegające z zapłatą składek członkowskich prosimy o uregulowanie ich do daty Walnego Zebrania.
Szczegółowy program Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sprawozdanie Przewodniczącego PTOO z działalności Towarzystwa za mijający rok
3. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa
4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
5. Przedstawienie planów działań Zarządu na kolejny rok
6. Wolne wnioski
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
8. Zakończenie Walnego zebrania

By | 2011-02-03T20:42:09+01:00 19 lutego 2009|Zebrania|Możliwość komentowania WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO została wyłączona

About the Author: