WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2019

//:Strona główna/Zebrania/WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2019

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2019

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza Członków Towarzystwa na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 10 marca 2019 (niedziela). o godzinie 9.00 w pierwszym terminie i o godzinie 9:15 w drugim terminie, w Bydgoszczy przy ul. Gdańska 163 (Centrum Konferencyjne Stadion Zawisza).

W trakcie Zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 18 marca 2018 roku do 28 lutego września 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018. Przypominamy wszystkim członkom, że statutowym obowiązkiem jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszej kolejności dotyczy uczestnictwa w Walnych zebraniach (§18 Statutu PTOO).

Zebraniu będzie towarzyszył bezpłatny dla członków PTOO Kurs tomografii SOCT. Udział jest bezpłatny – zalecamy wcześniejszą rejestrację miejsc.


Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa oraz pozostałe sprawozdania.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie planów działań na kolejną część kadencji.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
13. Zakończenie obrad.

 

 

 
 


By | 2019-02-11T15:00:14+01:00 15 stycznia 2019|Zebrania|Możliwość komentowania WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2019 została wyłączona

About the Author: