WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2017

//:Strona główna/Zebrania/WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2017

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza Członków Towarzystwa na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 8 października 2017 (niedziela). o godzinie 11.00 w pierwszym terminie i o godzinie 11:15 w drugim terminie, w Warszawie przy ul. Przy Agorze 28 (w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej).

W trakcie Zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 24 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017. Przypominamy wszystkim członkom, że statutowym obowiązkiem jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszej kolejności dotyczy uczestnictwa w Walnych zebraniach (§18 Statutu PTOO).


Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa oraz pozostałe sprawozdania.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie planów działań na kolejną część kadencji.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
13. Zakończenie obrad.

 

 

 
 


By | 2017-09-12T10:18:25+01:00 11 września 2017|Zebrania|Możliwość komentowania WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTOO – 2017 została wyłączona

About the Author: