SKŁADKA

SKŁADKA 2017-12-05T10:44:47+00:00

Składki członkowskie

Aktualnie składka członkowska wynosi 420 zł

Możliwe jest:
a) opłacenie składki:
– jednorazowo za cały rok z góry w styczniu – 400zł
b) opłacanie składki:
– półrocznie 2*210 zł / półrocze
– kwartalnie – 4*105 zł / kwartał
– miesięcznie – 12*35zł / m-c
Terminy wpłat określa regulamin opłacania składek.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
PKO BP I o/Poznań
nr rach: 63 1020 4027 0000 1002 0432 5981
tytułem: Imię Nazwisko członka PTOO, rodzaj składki*

*opisać za jaki okres: miesięczna / kwartalna / półroczna / roczna (np. Jan Kowalski składka II kwartał 2017)