Wydarzenia

//:Strona główna/Wydarzenia

PTOO łączy od 25 lat!

Początki Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki sięgają 1994 roku, kiedy to 18 sierpnia zostało założone Polskie Optometryczne Towarzystwo Naukowe. 16 założycieli – pasjonatów nauki i społeczników – wspólnie położyło fundament pod obecnie znane nam PTOO. Od tego czasu wielokrotnie zmienił się skład Zarządu, lecz nie zmieniły się założenia istnienia Towarzystwa.

 

Warto przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Towarzystwa przedmiotem jego działalności są:

– integracja środowiska optometrycznego,

– reprezentowanie osób wykonujących zawód optometrysty,

– podejmowanie działań dla zachowania godności i niezależności zawodu,

– szerzenie i rozwijanie zasad i standardów optometrii.

W ponad 25-letniej historii Towarzystwa wszystkie te elementy były i są dalej jak najbardziej aktualne, a ich realizowanie silnie wpływało na kształtowanie się branży optycznej i rozwoju optometrii w Polsce. Dodatkowo należy przypomnieć, że PTOO jest również członkiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO) – specjaliści z Polski aktywnie reprezentują nasz kraj, jednocześnie zasiadając w komitetach Rady Sylwia Kropacz – Sobkowiak jest Przewodniczącą Komitetu ds. Profesji, a członkiem Komitetu ds. Spraw Publicznych i Ekonomii jest Luiza Krasucka a w przeszłości również Rozalia Molenda).

 

Dnia 21 czerwca 2020 roku Walne Zebranie PTOO wybrało nowy Zarząd w składzie: Luiza Krasucka (przewodnicząca), Rozalia Molenda (wiceprzewodnicząca), Justyna Iżykowska (sekretarz), Włodzimierz Lis (skarbnik) oraz Zbigniew Stojałowski (członek). Zarząd postawił sobie za zadanie umocnienie najważniejszych, statutowych założeń Towarzystwa oraz zbalansowanie udziału każdego z nich w ogólnej działalności PTOO.

 

Przy okazji warto przytoczyć kilka ważnych dla Towarzystwa liczb:

– w czerwcu 2020 roku zarejestrowanych było 463 członków zwyczajnych PTOO,

– ponadto Towarzystwo wspierają 3 firmy, które również mają status członków: Alcon, Cooper Vision i Hoya,

– tylko w roku 2019 w szkoleniach organizowanych przez PTOO wzięły udział 262 osoby,

– dotychczas PTOO nadało 1597 Numerów Optometrysty (NO).

Dane te wskazują, że działalność Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki jest wartościowa dla wielu osób i to nie tylko zrzeszonych w Towarzystwie – w szkoleniach wzięli udział również specjaliści spoza PTOO. Dużym optymizmem napawa też rokrocznie zwiększająca się liczba specjalistów z nadanym Numerem Optometrysty.

Jak doskonale wszyscy wiemy, ogólnoświatowa sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas podejmowania wielu, nierzadko trudnych decyzji dotyczących prowadzenia firmy lub wykonywania zawodu. W tej samej sytuacji znajduje się obecnie PTOO. Pamiętając jednak o głównych założeniach Towarzystwa, obecny Zarząd (podobnie zresztą, jak robił to poprzedni od początku pandemii) będzie działał w interesie nie tylko swoich członków, ale całej społeczności optometrystów i optyków w Polsce. Liczymy na to, że doprowadzi to do jeszcze mocniejszego zjednoczenia polskich specjalistów z zakresu ochrony wzroku. Tak, aby za kolejnych 25 lat Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki mogło świętować swój złoty Jubileusz.

 

By | 2020-07-09T09:17:43+01:00 9 lipca 2020|Wydarzenia|3 komentarze

Podziękowania

Drodzy Państwo,

dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zebraniu PTOO. Dzięki Państwa mobilizacji, sporej ilości przesłanych upoważnień, udało się zgromadzić rekordową ilość uprawnionych do głosowania. Dziękujemy ustępującemu Zarządowi w składzie: Monika Niklas (przewodnicząca), Katarzyna Gawlik, Martyna Sulska, Włodzimierz Lis i Zbigniew Stojałowski oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie podczas ostatniej kadencji tj.: Justyna Nater (przewodnicząca), Sylwia Stolarczyk i Andrzej Antoszczyszyn. Podziękowania dla ustępującej Komisji Rewizyjnej w składzie: Joanna Brenk (przewodnicząca), Hanna Jóźwiak, Luiza Polak, Waldemar Barczyk, podziękowania także dla Leszka Śmiałka, który w trakcie kadencji pełnił funkcję przewodniczącego. Podziękowania dla ustępującej Komisji Etyki Optometrii w składzie: Maciej Perdziak (przewodniczący), Anna Przekoracka-Krawczyk, Wojciech Kida, Alicja Brenk-Krakowska, Tadeusz Łabno.

Dziękujemy Kamilowi Chlebickiemu za pełnienie funkcji Przewodniczącego Zebrania, które przebiegało nadzwyczaj sprawnie.

Walne Zebranie powołało na kolejną kadencję nowe władze Towarzystwa w składzie:
Zarząd: Luiza Krasucka, Rozalia Molenda, Justyna Iżykowska, Włodzimierz Lis, Zbigniew Stojałowski.
Komisja Rewizyjna: Joanna Brenk, Kamil Chlebicki, Monika Niklas.
Komisja Etyki Optometrii: Maciej Perdziak, Anna Przekoracka-Krawczyk,  Wojciech Kida, Alicja Brenk-Krakowska, Marta Uzdrowska.

By | 2020-06-22T11:06:41+01:00 22 czerwca 2020|Wydarzenia|Możliwość komentowania Podziękowania została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 21.06.2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza Członków Towarzystwa na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w pierwszym terminie a w przypadku braku quorum o godzinie 10:15 w drugim terminie, w Centrum Konferencyjnym Bionanopark, ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź w sali 0.14+0.16 mieszczącej się na parterze budynku B Bionanopark.
W trakcie Zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu oraz zostanie wybrany nowy Zarząd na dwuletnią kadencję na lata 2020-2022. Przypominamy wszystkim członkom, że statutowym obowiązkiem jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszej kolejności dotyczy uczestnictwa w Walnych zebraniach (§19 lit. c Statutu PTOO).

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu prosimy o przekazanie swojego pisemnego pełnomocnictwa do głosowania kolegom, którzy będą uczestniczyć w Zebraniu – jest to niezwykle ważne. Ponieważ pełnomocnictwo musi zawierać datę zebrania, poprzednio uzyskane upoważnienia są nieważne. Prosimy o pozyskanie nowych upoważnień z aktualną datą zebrania. Pełnomocnictwo może być dostarczone do adresata drogą mailową jako skan.

Osoby zalegające z zapłatą składek członkowskich prosimy o uregulowanie ich do daty Walnego Zebrania (przelewem na konto PTOO). Jeżeli wpłata składki członkowskiej bądź jej części nastąpi na krótko przed Walnym Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia transakcji bankowej.

Program Walnego Zebrania:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie przedstawionego porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa z działalności Zarządu
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa oraz pozostałe sprawozdania
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Zgłoszenia kandydatów do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Optometrii.
11. Przerwa – 20 minut.
12. Wybory członków Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Optometrii.
13. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki Optometrii, przedstawienie programu dalszej działalności Towarzystwa na nadchodzącą kadencję.
14. Dyskusja i wolne wnioski
15. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
16. Zakończenie obrad.

By | 2020-06-16T11:05:22+01:00 16 czerwca 2020|Wydarzenia|Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 21.06.2020 została wyłączona

VI Optyczne Forum Naukowe – patronat honorowy PTOO

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki zostało patronem honorowym VI Optycznego Forum Naukowego organizowanego przez Grupę Essilor Polska.

Już po raz szósty Grupa Essilor Polska organizuje Optyczne Forum Naukowe – unikatowe w skali ogólnopolskiej wydarzenie skierowane do studentów kierunków optometrycznych, optycznych, okulistycznych. W tym roku wydarzenie odbywać się będzie w nowej przystępnej dla studentów formie INKUBATORA EDUKACYJNEGO , która pozwoli na swobodną i naturalną wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim a praktykami i specjalistami z branży.

Obok wykładów poświęconych wyzwaniom stojącym przed sektorem optycznym znajdą się wystąpienia najlepszych praktyków przybliżające TAJNIKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI .

Tegoroczną edycja poświęcona będzie bardzo istotnemu, aktualnemu tematowi progresji krótkowzroczności.

VI Optyczne Forum Naukowe odbędzie się 30 maja 2020 roku w Ratuszu Wilanów w Warszawie.

Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji znajdą Państwo na: https://ofn.org.pl/

By | 2020-04-08T08:52:53+01:00 8 kwietnia 2020|Wydarzenia|Możliwość komentowania VI Optyczne Forum Naukowe – patronat honorowy PTOO została wyłączona

MISJA W GHANIE – SPRAWOZDANIE

Ponad połowę kwietnia roku 2019 spędziliśmy wraz z synem Franciszkiem w Ghanie. Podczas trzech aktywnych tygodni dobieraliśmy młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym 6 – 15 lat korekcję okularową.

Dlaczego?
Sam pomysł podjęcia tak śmiałego przedsięwzięcia i przeprowadzenia go na terenach tak odległego kraju zrodził się w mojej głowie jeszcze w okresie studiów podyplomowych z dziedziny optometrii na Akademii Medycznej w Poznaniu. Dlaczego Afryka? Ponieważ jest to kontynent o ogromnych możliwościach rozwoju, a także o wielkim potencjale zbudowania szczęścia dzięki poprawie komfortu życia mieszkańców. Ponadto kraj ten jest bliski mojemu sercu z uwagi na ojca, który stamtąd pochodził.

Lekcja o Ghanie.
Ghana leży w zachodniej części Afryki, liczy 28mln mieszkańców, a jej powierzchnia równa się ok. 2/3 powierzchni Polski. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że słowo Ghana było niegdyś nazwą prastarego królestwa, którego lata rozkwitu przypadają na początek naszej ery, a upadek natomiast mniej więcej na ten sam okres, kiedy to słynny niemiecki cesarz Otton III postanowił złożyć wizytę w Gnieźnie (1000 r.) Królestwo Ghany zostało podbite z rąk Almorwidów, czyli ludy muzułmańskie, które w owym czasie szerzyły swe wpływy opanowując Afrykę Północną i zapuszczając się coraz to bardziej w głąb kontynentu. (więcej…)

By | 2019-12-12T20:57:44+01:00 12 grudnia 2019|Wydarzenia|Możliwość komentowania MISJA W GHANIE – SPRAWOZDANIE została wyłączona

ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2020

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki zostało patronem programu „Zobacz Lepszą Przyszłość 2020
Jako Patroni Programu, wraz z Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz Grupą Essilor, w skład której wchodzą firmy: firmami Essilor Polonia, JZO oraz Jai Kudo Polska, zapraszamy do dołączenia do akcji „Pomaganie przez badanie” realizowanej w ramach unikalnego w Polsce programu dobroczynnego Zobacz Lepszą Przyszłość.

Startują zgłoszenia do akcji „Pomaganie przez badanie” w ramach programu Zobacz Lepszą Przyszłość. Zostań Partnerem!

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku, z którego od 2017 r. skorzystało już blisko 10 000 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji m.in. z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych, a 2500 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne.
(więcej…)

By | 2019-12-13T09:15:13+01:00 11 grudnia 2019|Wydarzenia|Możliwość komentowania ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2020 została wyłączona