Publikacje, informacje

//:Strona główna/Publikacje, informacje

OC ZAWODOWE

PZU ubezpieczenie OC zawodowe
Po zmianach w ubezpieczeniach, wprowadzonych jesienią 2016r., w PZU nie ma już obowiązku wypełniania wniosku o zawarcie polisy ubezpieczeniowej.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do OC zawodowego indywidualnego, proszone są o bezpośredni kontakt z agentem PZU

W sprawie ubezpieczenia grupowego prosimy nadal kontaktować się z Panią Elżbietą Pęczkowską – pracownikiem biura PTOO, tel. 605 096 615 e-mail: biuro@ptoo.pl

(więcej…)

By | 2017-03-16T20:37:57+01:00 13 grudnia 2016|Publikacje, informacje|Możliwość komentowania OC ZAWODOWE została wyłączona

ZASADY E-SPRZEDAŻY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

e-commerce-online-shopping-keyboard-blue-shopping-cart-button-nkiSoczewki kontaktowe to bezpieczny i skuteczny sposób korekcji wad wzroku, który ma pozytywny wpływ na życie milionów ludzi. Stały rozwój technologiczny przynosi użytkownikom soczewek coraz więcej korzyści.

Ponieważ znaczny odsetek osób korzystających z tej metody kupuje soczewki online, dla ochrony zdrowia oczu i promowania właściwych postaw pacjentów kontaktologicznych , konieczne jest przyjęcie zasad dotyczących sprzedaży soczewek tą drogą.

Zasady e-sprzedaży opierają się na opiniach specjalistów ze stowarzyszeń związanych z tym segmentem rynku ochrony zdrowia tj. Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO) oraz Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych (PSSK), uwzględniają obowiązujące w czasie doboru i stosowania soczewek kontaktowych procedury , a także wyniki badań dotyczących zagrożeń wynikających ze sprzedaży soczewek tą drogą.

Przestrzeganie zasad sprzedaży przez podmioty działające w rynku online zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i może pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój tej metody.

(więcej…)

By | 2017-03-16T20:37:57+01:00 17 września 2016|Publikacje, informacje|1 Comment

WSPÓLNA EWALUACJA ZAWODÓW W UE

Unia EuropejskaWspólna ewaluacja zawodów w Unii Europejskiej oraz krajach należących do EWG.

 

Cele wspólnej ewaluacji zawodów.
Komisja Europejska przygotowuje obecnie ewaluację dostępu do zawodów w Unii Europejskiej.
To działanie ma pomóc ocenić czy dostęp do zawodów z różnych segmentów gospodarki jest osiągalny w równym stopniu dla obywateli UE niezależnie
od tego, z którego kraju pochodzą
i gdzie zdobyli swoje kwalifikacje. Kolejnym elementem tej analizy jest ocena, czy serwis świadczony przez daną grupę zawodową jest bezpieczny dla obywateli i czy poziom tego serwisu jest spójny niezależnie od tego gdzie obywatel Unii Europejskiej chciałby z niego skorzystać.

W celu przygotowania do dyskusji oraz wstępnej oceny regulacji dotyczących poszczególnych zawodów, Komisja Europejska wysłała do odpowiednich Ministerstw (w Polsce było to Ministerstwo Sprawiedliwości) krajów członkowskich Unii ankiety. Dotyczyły one obecnych regulacji, zadań wykonywanych przez reprezentantów danego zawodu oraz wpływu regulacji na bezpieczeństwo oraz dostępność świadczonych przez nich usług.

(więcej…)

By | 2017-03-16T20:38:00+01:00 2 grudnia 2014|Publikacje, informacje, Z kraju i ze świata|Możliwość komentowania WSPÓLNA EWALUACJA ZAWODÓW W UE została wyłączona

NUMERACJA OPTOMETRYSTÓW

Numer Optometrysty

Kolejno odlicz, czyli Numer Optometrysty.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) wprowadza system związany z numeracją optometrystów przy jednoczesnym sprawdzeniu nabycia kwalifikacji zawodowych. Zawód optometrysty jest sklasyfikowany Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r.

Chcemy połączyć wszystkich optometrystów i każdy z Was może ubiegać się o nadanie Numeru Optometrysty (NO). Numer ten powinien być stosowany na pieczątkach, wizytówkach, innych formach reklamy czy skierowaniach do specjalisty, które wykorzystywane są już przez członków PTOO od marca 2014r.

.reading-box-container-1 .element-bottomshadow:before,.reading-box-container-1 .element-bottomshadow:after{opacity:0.7;}

Skąd taka inicjatywa? Powodem jest brak regulacji prawnej naszego zawodu. Chcemy postarać się to zmienić. Wprowadzenie Numeru Optometrysty pozwoli wskazać pacjentom osoby z odpowiednim wykształceniem. Zwłaszcza, że w ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość społeczna, ale i niestety liczba „kursów i szkoleń” po których to osoby nie są optometrystami. Nam wszystkim powinno zależeć, aby zawód optometrysty, jako osoby, specjalisty, której powierza się jeden ze swoich zmysłów – zmysł wzroku, był zawodem publicznego zaufania.

(więcej…)

By | 2018-02-06T10:46:10+01:00 17 września 2014|Publikacje, informacje|Możliwość komentowania NUMERACJA OPTOMETRYSTÓW została wyłączona

PROGRAM NAUCZANIA I EFEKTY KSZTAŁCENIA – EUROPEJSKI DYPLOM OPTOMETRYSTY

ECOOPTOO podjęło się przetłumaczenia ważnego dokumentu ECOO (European Council of Optometry and Optics): Program nauczania i efekty kształcenia (Learning Outcome and Syllabus). Dokument ten dokładnie precyzuje co powinno być zawarte w programie nauczania na kierunku optometria.

Mamy nadzieję że dokument ten będzie stanowił cenną wskazówkę dla polskich uczelni kształcących na tym kierunku i pomoże on w rozwoju optometrii w Polsce.

(więcej…)

By | 2019-03-16T17:23:29+01:00 30 stycznia 2014|Publikacje, informacje|Możliwość komentowania PROGRAM NAUCZANIA I EFEKTY KSZTAŁCENIA – EUROPEJSKI DYPLOM OPTOMETRYSTY została wyłączona

OLIMPIADY SPECJALNE – WOLONTARIAT ZDROWE OCZY

Olimpiady specjalneOlimpiady specjalne – zostań wolontariuszem programu Zdrowe Oczy.

Jesteśmy stowarzyszeniem, którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport nasi zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Przez nasze działania staramy się wspierać rodziny zawodników, pomagając im w wysiłkach opiekuńczych. Oddziałujemy również na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie prowadzi szereg Projektów pozasportowych. Zadaniem programu jest stałe zwiększanie możliwości psychofizycznych sportowców do profesjonalnego trenowania i pełnego wysiłku podczas startów w zawodach. Głównym celem programu jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie specjalistów do przeprowadzania badań podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych. Bardzo ważny jest wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

(więcej…)

By | 2017-03-16T20:38:02+01:00 26 stycznia 2014|Publikacje, informacje|Możliwość komentowania OLIMPIADY SPECJALNE – WOLONTARIAT ZDROWE OCZY została wyłączona