Ogłoszenia

//:Strona główna/Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSNoZ

W odpowiedzi na zapytania przesyłane do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, Zarząd chciałby wyjaśnić informacje przekazywane przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu swoim kandydatom, m.in.:

„Absolwent Studiów Podyplomowych posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje konieczne do wykonywania zawodu optometrysty oraz uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Absolwent może ubiegać się o nadanie numeru optometrysty w Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki. Numer ten powinien być stosowany np. na pieczątkach, wizytówkach, skierowaniach do specjalisty, które wykorzystywane są już przez członków PTTO. Nadanie numeru jest bezpłatne.
Absolwent Optometryki jest przygotowany do pracy m. in. w zakładach optycznych, firmach dystrybuujących produkty optyczne, takich jak soczewki i urządzenia optyczne oraz zakładach projektujących, produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny.”

https://www.wsnoz.pl/index.php/pl/component/sppagebuilder/492-studia-podyplomowe-optometria
dostęp 20.08.18

Władze Uczelni do 27.08.2018r. nie kontaktowały się z PTOO w sprawie swojego programu, liczby, godzin, wymaganego sprzętu, sylabusów zajęć itd. Nie kontaktowano się w sprawie zaopiniowania programu kształcenia przez PTOO. Kandydaci na studia na tej Uczelni informowali jednak Zarząd o tym, że drogą telefoniczną uzyskują informację o pracy Uczelni z PTOO.
(więcej…)

By | 2018-12-20T21:45:25+01:00 6 września 2018|Ogłoszenia|Możliwość komentowania OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSNoZ została wyłączona